Zoek

Privacy verklaring

Sensa di Lusso respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sensa di Lusso acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van bestellingen houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@sensadilusso.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Geslacht (optioneel);
 • Geboortedatum (optioneel).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

U zelf en Sensa di Lusso personeel die betrokken is bij de verwerking van uw bestelling kunnen bij uw persoonsgegevens.

Sensa di Lusso zal, zonder uw voorafgaande toestemming, geen persoonlijke gegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie. Zij zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Toegang 'Mijn Account'

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen, waaronder uw adresgegevens. De gegevens die zichtbaar zijn onder 'Mijn account' zijn ook de enige gegevens die wij van u opslaan.

Afhandelen bestelling

We hebben natuurlijk voor het afleveren van de bestelling de adresgegevens nodig en het e-mailadres om u van deze levering op de hoogte te houden.

Deze gegevens delen we met de transportservice om de bestelling bij u af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen de gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

De gegevens over uw aankoop bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over het product te kunnen beantwoorden. Twee weken na uw aankoop ontvangt u van ons bericht of de aankoop voldoet en of u wellicht een review wilt achterlaten.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, na uw toestemming, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post;
 • per e-mail.

Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Buiten de verplichte velden zoals naam en e-mailadres, kiest u zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Sensa di Lusso maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwe trends, aanbiedingen en collecties. U kunt ons volgen op Facebook, Twitter en Pinterest.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Sensa di Lusso verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Indien u via social media een vraag aan ons stelt dan bewaren we dat bericht en de accountnaam, zodat we kunnen reageren.

Sensa di Lusso maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in mode of dat u in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms verzamelen, heeft Sensa di Lusso geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van uw social media profiel.

Verstrekking aan derden

Sensa di Lusso zal, zonder uw expliciete en voorafgaande toestemming, geen persoonlijke gegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie. Zij zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals PostNL of wanneer zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Piwik

Wij gebruiken Piwik om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Piwik is een dienst in beheer van Sensa di Lusso. Deze gegevens worden appart opgeslagen zijn niet gekoppeld of herleidbaar aan u als persoon. De verkregen gegevens en worden alleen voor interne optimalisatie doeleinde voor de website gebruikt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. De gegevens die wij van u opslaan en verwerken zijn ook ten alle tijde direct zichtbaar in uw persoonlijke omgeving die u vindt onder 'Mijn account'. Ukunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2018.