Close

Disclaimer

De inhoud van deze website en andere uitingen van Sensa di Lusso op internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die door Sensadilusso.nl wordt gepubliceerd onjuist of niet volledig is. Ondanks nauwkeurige fotografie, is het mogelijk dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de foto op de website en het werkelijke product.

Sensa di Lusso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Sensa di Lusso.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sensa di Lusso behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sensa di Lusso, die geen eigendom zijn van Sensa di Lusso, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sensa di Lusso. Hoewel Sensa di Lusso uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Sensa di Lusso worden onderhouden, wordt afgewezen. Daarnaast is Sensa di Lusso op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Sensa di Lusso verwijst.

Copyright

Op de websites van Sensa di Lusso en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Sensa di Lusso, inclusief alle daarop vermelde woord- en beeldmerken tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan merken, websites van Sensa di Lusso of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sensa di Lusso.